Σχολική εορτή - παρέλαση 28/10/14

" Δ΄τάξη - Σχολική εορτή 28ης Οκτωβρίου"-Επίσκεψη δημοτικής αρχής- Παρέλαση σχολείου.