Επίσκεψη σε εργαστήρι κεραμικής τέχνης

" Δ΄τάξη - Γεωμετρική εποχή - Επίσκεψη σε εργαστήρι κεραμικής τέχνης "