ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Σας παρακαλούμε να δείτε με προσοχή τα παρακάτω τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

1. Οδηγιες προς ανηλίκους για την προστασία στο διαδίκτυο

2. Οδηγιες προς ανηλίκους για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση

3. Οδηγίες για την προστασία από την σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

4. Οδηγίες για τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίαςGreekEnglish (United Kingdom)