Διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω βίντεο: Παρουσίαση αγιογράφου στους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω βίντεο: Παρουσίαση του αγιογράφου Γιάννη Παπαδόπουλου στους Ευρωπαίους εταίρους μας.

https://vimeo.com/165873798


GreekEnglish (United Kingdom)