Δελτίο τύπου για την επίσκεψη των εκπαιδευτικών στη Βενετία

Δελτίο τύπου για την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
στη Βενετία από 11/05/2016 έως 16/05/2016.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

GreekEnglish (United Kingdom)